Curs d’Algorísmia i Programació 2019

Objectiu:

L’objectiu general del curs és aprendre a programar en el llenguatge C++, i a resoldre problemes algorísmics amb ordinador.  Més en concret, es pretèn que els estudiants arribin a escriure amb fluïdesa programes que resolguin problemes interessants com els que apareixen a l’Olimpíada Informàtica. Aquestes habilitats són útils en altres àrees, en particular en les matemàtiques.

Alumnes als quals està adreçat el curs:

El curs és adreçat als estudiants de secundària i batxillerat, en particular aquells amb molta facilitat per a les matemàtiques, bona capacitat de raonament, etc. Lògicament, això inclou (però no està limitat a) els estudiants amb bons resultats en proves com les Olimpíades Matemàtiques i/o Físiques, Cangur, etc.

No serà necessari tenir coneixements previs de programació per assistir al curs, on els estudiants se separaran en funció dels seus coneixements previs.

Lloc:

Aularis A5
Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
Campus Nord
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Període:

El curs Algorísmia i programació s’impartirà des del dilluns 8 fins al divendres 12 de juliol 2019 (ambdós inclosos).

Horari:

Els curs Algorísmia i programació tindrà horari de dilluns a dijous, de 9:30 a 17:30, amb una pausa per anar a dinar (inclòs en el curs de forma gratuïta). El divendres l’horari serà de 9:30 a 13:30.

Preu:

El curs és gratuït.

Material del curs:

S’usarà principalment el material gratuït de Jutge.org. També es faran servir aquestes Lliçons.

Pre-inscripcions:

Els estudiants seran admesos en funció del nombre de pre-inscripcions i de les places disponibles.

Inscripcions

Professors que impartiran el curs (tots de forma voluntària):

  • Professor Salvador Roura de la FME i la FIB, entrenador principal dels equips de programació de la UPC i cap de competició de l’Olimpíadsa Informàtica Catalana.
  • Professor Jordi Petit de la FIB i la FME, co-entrenador dels equips de programació de la UPC, i principal programador de Jutge.org.
  • Altres professors del departament de CS de la UPC: per confirmar.
  • Estudiants i ex-estudiants de la UPC (inclosos alguns dels millors programadors espanyols): per confirmar.

Fotos del darrer curs: