Lliçons d’Algorísmia i Programació – Juliol 2013

Cursos:

Enguany hi ha dos cursos, d’una setmana cadascun:

  • Algorísmia i programació
  • Gràfics per ordinador

Algorísmia i programació:

L’objectiu general del curs és aprendre a programar en el llenguatge C++, i a resoldre problemes algorísmics amb ordinador.  Més en concret, es pretén que els estudiants arribin a escriure amb fluïdesa programes que resolguin problemes interessants com els que apareixen a la Olimpíada Informàtica. Aquestes habilitats són útils en altres àrees, en particular en les matemàtiques.

Podeu obtenir una idea aproximada de què és l’algorísmia i la programació mirant aquest vídeo.

Gràfics per ordinador:

En aquest curs s’explicarà com programar aplicacions que mostrin escenes tridimensionals en un computador. Aquests conceptes i mètodes poden ser aplicats en tabletes, mòbils, aplicacions web o aplicacions natives, i s’usen per a jocs, efectes especials de pel·lícules, aplicacions de disseny en la indústria i aplicacions de realitat virtual. En acabar el curs, els participants haurien de ser capaços d’escriure petites aplicacions gràfiques. En aquest curs s’explicaran i usaran nocions de geometria, com ara moviments rígids i matrius.

Alumnes als quals estan adreçats els dos cursos:

Els dos cursos estàn adreçats als estudiants de secundària i batxillerat, en particular aquells amb molta facilitat per a les matemàtiques, bona capacitat de raonament, etc. Lògicament, això inclou (però no està limitat a) els estudiants amb bons resultats en proves com les Olimpíades Matemàtiques i/o Físiques, Cangur, etc.

No és necessari tenir coneixements previs de programació per assistir al primer curs (on els estudiants se separaran en funció dels seus coneixements previs) però és necessari tenir nocions de programació (per exemple, haver fet el primer curs) per fer el segon.

Lloc del primer curs:

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
C. Pau Gargallo
Barcelona

Lloc del segon curs:

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
C. Jordi Girona Salgado
Barcelona

Període:

Els curs Algorísmia i programació s’impartirà des del dilluns 15 al divendres 19 de juliol (ambdós inclosos). El curs Gràfics per ordinador s’impartirà des del dilluns 22 al divendres 26 de juliol (ambdós inclosos).

Horari:

Els curs Algorísmia i programació tindrà horari de dilluns a divendres, de 9:30 a 17:30, amb una pausa per anar a dinar (inclòs en el curs de forma gratuïta). Els curs Gràfics per ordinador tindrà horari de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30.

Preu:

Ambdós cursos són gratuïts.

Material del curs:

Per al primer curs, s’usarà principalment el material gratuït de Jutge.org. Per al segon curs, serà convenient però no imprescindible que els participants duguin el seu propi portàtil per poder-hi instal·lar el software necessari.

Professors que imparteixen el primer curs:

  • Professor Salvador Roura de la FME i la FIB, entrenador principal dels equips de programació de la UPC, i co-entrenador de l’equip espanyol a les Olimpíades Informàtiques.
  • Professor Jordi Petit de la FIB i la FME, co-entrenador dels equips de programació de la UPC, i principal programador de Jutge.org.
  • Altres professors del departament de LSI de la UPC.
  • Estudiants de la UPC (inclouen alguns dels millors programadors espanyols).

Professors que imparteixen el segon curs:

  • Professors de la secció de gràfics del departament de LSI de la UPC.

Fotos: